HOME PAGE ABOUT US GYM CLUB SCHEDULE NEWS GALLERY PROMOTIONS RECRUITMENT CONTACTS
INFORMATION

 

Basis 1

Address: 01 Nguyen Thi Minh Khai Street , Da Kao Ward, District 1, HCM City

(Pool Yet Kieu)

ĐT : 0988 087 000 ( Ms Linh )
Email
: info@phongtapthammy.com

Basis 2

Address: 1017 Binh Quoi Street, 28 Ward, Binh Thanh District, HCM City
(Club Under Water)
Mobile phone : 0903 302 327 (Mr.Tuấn)

                         0938652765 (Mrs Nga)

Basis 3

Address: Cultural Center Theatre, Ben Cat District, My Phuoc Town 

(The Club Ben Cat Theatre)

Mobile phone : 0903 302 327 (Mr.Tuấn)

                         0938652765 (Mrs Nga)

Basis 4

Address: 06 Tran Van On Street, Thu Dau Mot Ward, Binh Duong City

(Center of Sports, Thu Dau Mot University)

Mobile phone : 0903 302 327 (Mr.Tuấn)

                         0938652765 (Mrs Nga)

Basis 5

Address: 125 Ly Thuong Kiet Street, Ward 7, District 11, HCM City

(Phu Tho Swim Club)

Mobile phone : 0903 302 327 (Mr.Tuấn)

Basis 6

Address: 376 Quoc Lo 1A Street, Tam Binh Ward, Thu Duc District, HCM City

(Travel Union Club)

Mobile phone : 0903 302 327 (Mr.Tuấn)

                         0938652765 (Mrs Nga)

Basis 7

Address: 26 Chuong Duong Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, HCM City

(Thu Duc District Sport Center)

Mobile phone : 0903 302 327 (Mr.Tuấn)

                         0938652765 (Mrs Nga)

Basis 8

Address: Số 2 Lê Đại Hành Street, Ward 15, District 11, HCM City

(Training Center and Sports Arena)

Mobile phone : 0903 302 327 (Mr.Tuấn)

                         0938652765 (Mrs Nga)

Basis 9

Address: An Phú, Thuận An, Bình Dương City

Mobile phone : 0903 302 327 (Mr.Tuấn)

                         0938652765 (Mrs Nga)

 

ONLINE SUPPORT
Online support
Online support
WEBSITE LINK
COUNTER
Counter: 115370
Online: 15
GALLERY 
Click vào hình để thoát chế độ Zoom Out, Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để xem tiếp
Click vào hình để thoát chế độ Zoom Out, Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để xem tiếp
Click vào hình để thoát chế độ Zoom Out, Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để xem tiếp
Click vào hình để thoát chế độ Zoom Out, Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để xem tiếp
Click vào hình để thoát chế độ Zoom Out, Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để xem tiếp
Click vào hình để thoát chế độ Zoom Out, Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để xem tiếp
Click vào hình để thoát chế độ Zoom Out, Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để xem tiếp
Click vào hình để thoát chế độ Zoom Out, Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để xem tiếp
Click vào hình để thoát chế độ Zoom Out, Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để xem tiếp
Click vào hình để thoát chế độ Zoom Out, Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để xem tiếp